Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Wat wordt vergoed in 2022?

Vanuit de basisverzekering worden door de meeste zorgverzekeraars alleen ‘chronische indicaties’ vergoed vanaf de 21e behandeling. Menzis vergoedt bij chronische indicaties ook de eerste 20 behandelingen. Welke aandoeningen chronisch zijn is vastgelegd op een lijst. Lymfoedeem en de meeste oncologische ingrijpen vallen hieronder, maar u kunt hierbij ook denken aan een breuk, operatie of chronische ziekte.

De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering gehaald en als u er voor gekozen hebt geen aanvullende verzekering af te sluiten dan komen deze voor uw eigen rekening. Hoeveel er vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed is afhankelijk van het pakket waarvoor u gekozen heeft.

Eigen risico?
Alle behandelingen uit de basisverzekering vallen voor volwassenen onder het eigen risico. Behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vallen dus niet onder het eigen risico, u heeft hier immers al een aanvullende premie voor betaald. LOF heeft voor 2022 met alle verzekeraars een contract afgesloten. Wij dienen automatisch de declaraties bij uw verzekeraar in, tenzij u dit anders wenst. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben waarin fysiotherapie vergoed wordt, dan krijgt u van ons een factuur. 

Tarieven

Per jaar worden er tariefafspraken met de meeste zorgverzekeraars gemaakt. Iedere zorgverzekeraar hanteert verschillende tarieven. Deze tarieven staan hier niet vermeld. In het geval uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, of indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij onderstaande tarieven.

Behandelingen in de praktijk
Screening, intake en onderzoek € 60,--
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,--
Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 39,--
Individuele zitting oedeemfysiotherapie € 51,--
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,--
Niet nagekomen afspraken € 34,--
(niet verschenen op afspraak of niet voor 24 uur afgezegd)

Behandelingen aan huis
Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 54,--
Intake en onderzoek na verwijzing € 62,--
Individuele zitting oedeemfysiotherapie € 66,--
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 81,--
Telefonische zitting fysiotherapie € 13,50

Medische rapportage
Medische rapportage ± 30 min. € 39,--
Medische rapportage (uitgebreid) ± 60 min. € 66,50
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming van patient) aan derden €91,50

Waarom liggen deze tarieven hoger dan de tarieven van de zorgverzekeraar? Fysiotherapeuten strijden al jaren voor hogere tarieven. De afgelopen 15 jaar is het tarief voor een behandeling fysiotherapie ongewijzigd. Wij menen dat dit geen recht doet aan de inspanningen die wij leveren om kwalitatief goede zorg te leveren. Het maakt dat het onmogelijk is voor fysiotherapeuten om de nodige investeringen te doen, om zo ook voor de komende jaren de kwaliteit te garanderen die u van ons mag verwachten.

De zorgverzekeraars willen niet onderhandelen over de inhoud van het contract. Dit zorgt ervoor dat veel fysiotherapeuten er voor kiezen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. LOF heeft deze keuze voor 2022 nog niet gemaakt, maar wij willen wel een signaal afgeven dat het tarief hoger behoort te zijn om de kwaliteit te garanderen waar we voor staan. Mocht u vragen hebben over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op!

Fysiotherapeutisch materiaal buiten vergoeding zorgverzekering
CureTape per rol €10,-
Fasciq Cupping Large €9,50
Schouderkoord €15,-
Oefenelastiek per meter €2,50
Miniband €3,50
Hooikoorts tape €43,- (inclusief tape)

Huize Tilburg 2
9617 DC Harkstede

Transportweg 8
9405 PR Assen

Vechtstraat 71
9725 CT Groningen

050 - 211 19 29

info@loffysiotherapie.nl